Równe/Różne.
Wspieranie równości płci w szkołach

14 czerwca 2021 16:00 - 19:00

W trakcie spotkania porozmawiamy o wypracowanej przez nas propozycji standardu równości płci. 

Podstawowym elementem projektu „Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach” jest kwestionariusz, który, przywołując realne sytuacje szkolne, ma pomóc odpowiedzieć na pytania, czy i jak konkretne placówki dążą do wyrównywania szans uczniów i uczennic. 

Chcemy zachęcić do podjęcia próby takiej diagnozy we własnej szkole. Zaprosimy też do zastanowienia się, jakie kroki można podjąć w pracy nad równością płci w klasie i szkole. Przedstawimy materiały, w których zebrane zostały dobre praktyki i inspiracje do działań, które mogą pomóc w dokonaniu zmian.

Chcemy także poruszyć takie tematy, jak:

  • role płciowe – czym są i jakie są społeczne oczekiwania wobec nich,
  • czym jest reprodukcja ról płciowych,
  • jak szkoła reprodukuje role płci wykorzystując jawny i ukryty program szkoły.

Więcej o programie Równe/Różne znajdziecie tutaj.

 

Warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli poprowadzą:

Małgorzata Leszko – edukatorka antydyskryminacyjna, animatorka społeczna na rzecz równości i różnorodności. Prowadziła warsztaty dla młodzieży oraz nauczycielek m.in. dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum POLIN, Fundacji Ocalenie, Amnesty International. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz programu edukacji o prawach człowieka John Lewis Fellowship Humanity in Action w Atlancie. Członkini zespołu Funduszu Feministycznego.

Elżbieta Grab – koordynatorka projektów edukacyjnych, w tym „Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach”. Edukatorka, autorka materiałów edukacyjnych, trenerka dramy. Od pięciu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Członkini Nieformalnej Grupy Trzykrotność, pracującej z kobietami z doświadczeniem uchodźstwa w celu zwiększania ich dostępu do kultury.

Zapisz się na newsletter

 

Zapisz się na newsletter

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)].