Wychowanie to podstawa

8 czerwca 2021 10:00 - 16:00

Celem konferencji dla wychowawców, wychowawczyń i wszystkich zainteresowanych jest upowszechnienie materiałów i koncepcji wypracowanych w programie „Wychowanie to podstawa” oraz podjęcie refleksji nad wychowawczą rolą szkoły, zasobami i potrzebami w tym zakresie.

W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony budowaniu inkluzywnej wspólnoty szkolnej oraz warsztaty, których celem będzie pogłębienie pracy nad własnymi kompetencjami wychowawczymi.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek (klasy 4-8), pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek szkolnych oraz dyrektorów i dyrektorek szkół podstawowych. 

 

PROGRAM KONFERENCJI

  • 10:00 – 11:30

Panel dyskusyjny „Czego uczy i do czego wychowuje szkoła – moc wspólnoty, współdziałania i współodpowiedzialności.”

Paneliści:
Agnieszka Tomasik – doktor nauk humanistycznych, polonistka, pedagog specjalny, innowatorka, autorka idei „Lekcji jako spotkania”, ekspertka zmiany, specjalizująca się w nowoczesnych narzędziach w edukacji, aktywizujących metodach nauczania, budowaniu nowych relacji w szkole, opartych na psychologii pozytywnej i tutoringu. Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej, koordynatorka Kreatywnej Pedagogiki, gdańskiego projektu sieciowania nauczycieli.

Agnieszka Kowalczyk – psycholog, psychoterapeuta i trener. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG) w Krakowie. Posiada tytuł magistra psychologii (SWPS) oraz dziennikarstwa i politologii (UW). Master Trener Treningu Zastępowania Agresji (TZA) oraz terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). Prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z kształtowania umiejętności społecznych, zarządzania złością, kształtowania umiejętności wychowawczych. Na co dzień pracuje w prywatnej poradni Dobra Przestrzeń w Warszawie oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od wielu lat współpracuje ze szkołami realizując programy profilaktyczne dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Radosław Potrac – pedagog specjalny – terapeuta, dogoterapeuta, archeolog podwodny, historyk, nauczyciel WDŻ. Pedagog, wychowawca od ponad 24 lat. Nauczyciel dyplomowany. Pracował na wszystkich etapach edukacji – od żłobka do szkoły wyższej. W pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą stawia na nowoczesne technologie oraz wykorzystanie informatyzacji oraz edukację w naturze z ekologią. Realizator i współautor merytoryczny programów inżynieryjnych dla dzieci. Prezes SKKT PTTK DREPTAKI oraz Stowarzyszenia Gwara Warszawska. Redaktor naczelny Śrubowkręta – miesięcznika dzieci i młodzieży na Pradze Północ (gazeta wyróżniona w mazowieckim konkursie na najlepszą szkolną redakcję). Wspólnie z dziećmi opisuje i prezentuje w przestrzeni publicznej efekty rewitalizacji i zmian zachodzących na Pradze Północ oraz walczy o zachowanie zabytków. Organizator wielu wydarzeń kulturalnych, działacz społeczny na wielu obszarach.

Monika Wojciechowska – rodzic

oraz przedstawiciele uczniów.

Prowadzenie:
Sylwia Żmijewska-Kwiręg – dyrektorka programowa, członkini Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej, szefowa działu „Szkoła Ucząca Się”; nauczycielka wiedzy o społeczeństwie (obecnie nie praktykująca), autorka, trenerka, pracowniczka i działaczka środowiska NGO. Współautorka i redaktorka programu nauczania i podręcznika do wiedzy o społeczeństwie (seria KOSS), programu nauczania do ekonomii w praktyce, publikacji metodycznych dla nauczycieli realizujących projekty edukacyjne, scenariuszy zajęć, programów warsztatów i artykułów o tematyce obywatelskiej.

  • 11:45 – 13:15 

pierwsza sesja warsztatów

  • 13:45 – 15:15 

druga sesja warsztatów

Każda osoba może wybrać dwa warsztaty z poniższej puli:

  • Jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze? – prowadzenie: Tomasz Kołodziejczyk
  • Jak wzmacniać ucznia i uczennicę jako jednostkę? – prowadzenie: Anna Kawalska
  • Jak pracować z klasą jako grupą? – prowadzenie: Laura Piotrowska
  • Jak pracować wychowawczo w obszarze samorządności uczniowskiej? – prowadzenie: Janusz Żmijski
  • Jak wykorzystać wychowawczo tematy lokalne i globalne? – prowadzenie: Bernadetta Białek


  • 16:00 – 17:30

warsztat specjalny

Praktyki edukacji włączającej w Norwegii – prowadzenie: Lillian Hjorth – szefowa Human Rights Academy w Oslo (warsztat w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski).


——-

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty, a także zestawy materiałów edukacyjnych dla wychowawców.


——–

Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem programu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Partnerem projektu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo.
Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zapisz się na newsletter

 

Zapisz się na newsletter

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)].